НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ КЕРІВНИКІВ І ФАХІВЦІВ (ПОНАД 60 НАПРЯМІВ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Загальний курс охорони праці.
 2. Правила пожежної безпеки України
 3. Правила охорони праці під час експлкуатації обладнання, що працює під тиском .
 4. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.

 5. Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачі.
 6. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
 7. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
 8. Правил безпеки систем газопостачання.
 9. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.
 10.  Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
 11. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж.
 12. Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом.
 13. Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря
 14. Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт
 15. Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом.
 16. Правила охорони праці на автомобільному транспорті
 17. Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок.
 18. Правила охорони праці у феросплавному виробництві.
 19. Правила безпеки при виробництві магнію.
 20. Правила безпеки при виробництві та переробці титану.
 21. Правила охорони праці в металургійній промисловості.
 22. Правила  охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору.
 23. Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії.
 24. Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві.
 25. Правила технічної експлуатації установок очистки газу.
 26. Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
 27. ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці та промислова безпека у будівництві»
 28. Правила безпеки під час поводження з вибухонебезпечних матеріалів промислового призначення
 29. Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів
 30. Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок.
 31.  Правила охорони праці під час зварювання металів.
 32. Правила охорони праці в деревообробній промисловості.
 33. Правила охорони праці при нанесенні металевого покриття.
 34. Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт
 35. Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів.
 36. Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас.
 37. Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами.
 38. Правил охорони праці під час холодного оброблення металів
 39. Правила  будови і безпечної експлуатації ескалаторів.
 40. Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення
 41. Правила безпеки під час робіт на станціях проводового мовлення
 42. Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях
 43. Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення
 44. Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
 45. Правила безпеки в коксохімічному виробництві
 46. Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв
 47.  Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії.
 48. Правила безпеки при експлуатації електротермічних установок підвищеної і високої частоти.
 49. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів.
 50. Правила охорони праці під час фарбувальних робіт.
 51. Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Міністерства чорної металургії.
 52. Правила охорони праці для виробництв суховальцованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів.
 53. Правила охорони праці під час паяльних робіт.
 54. Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України.
 55. Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів.
 56. Правила охорони праці у ливарному виробництві.
 57. Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості.
 58. Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчика
 59. Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах
 60. Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів.
 61. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів.
 62. Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів.
 63. Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна
 64.  Правила будови та безпечної експлуатації атракціонної техніки.
 65. Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах.
 66. Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях.
 67. Правила вибухобезпеки паливоподач та установок для приготування і спалення пиловидного палива.
 68. Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах.
 69. Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць.
 70. Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів.
 71. Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах.
 72. Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв.
 73. Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин.
 74. Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .